Ontwerpen PMD Aquatic
PMD Aquatic


Nader info

MPD AQUATIC

Inhoud www.mpdaquatic.com

Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website MPD Aquatic. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie staan wij echter niet in. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. MPD Aquatic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op MPD Aquatic is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Verwijzingen en links MPD Aquatic

De site MPD Aquatic bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door MPD Aquatic aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door MPD Aquatic (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail of schriftelijk anderszins.

MPD Aquatic

MPD Aquatic
Speciaalzaak voor Vijver en Tuin
Grintweg 92
8400 Oostende (Zandvoorde)
059 26 53 70

Routebeschrijving

MPD Aquaticwinkel MPD AquaticWinkel MPD Aquatic

© 2016 - MPD Aquatic - all rights reserved - Disclaimer - Privacy
MPD Aquatic Speciaalzaak Vijver en Tuin | Grintweg 92 te 8400 Oostende (Zandvoorde) | btw nr.: BE 0449.764.947; | email: info@mpdaquatic.com